PŪPOLSVĒTDIENA

No viesuļiem, ērkšķiem un zālēm,

No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,

Ko Lieldienas ienesušas plaukstās

aicinot mūs priecāties un mīlēt,

Un paust mīlestību pret sevi.